Viettel > Khuyến mãi Viettel > Lịch Khuyến mãi Viettel

Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 27/02/2021

Tin nổi bật

  Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 27/02/2021

  Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 27/02/2021 cho khách hàng hòa mạng trả trước, theo đó chỉ cần nạp thẻ trong thời gian diễn ra khuyến mãi sẽ được gia tăng thêm 20% giá trị thẻ nạp không phân biệt mệnh giá. Nội dung khuyến mãi tặng 20% giá trị ngày […]

  DVNM | 26/02/2021

  Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 30/01/2021

  Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 30/01/2021 cho khách hàng hòa mạng trả trước trên toàn quốc, đợt khuyến mãi cuối cùng của tháng 01/2021 hứa hẹn mạng đến cho các bạn cơ hội nạp thẻ bổ sung tài khoản thoải mái sử dụng dịch vụ Viettel. Nội dung khuyến mãi […]

  Admin Mobile | 29/01/2021

  Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 20/01/2021

  Viettel tặng 20% giá trị thẻ nạp duy nhất ngày 20/01/2021 cho khách hàng hòa mạng trả trước, theo đó chỉ cần nạp thẻ trong thời gian diễn ra khuyến mãi sẽ được gia tăng thêm 20% giá trị thẻ nạp không phân biệt mệnh giá. Nội dung khuyến mãi tặng 20% giá trị ngày […]

  Admin Mobile | 19/01/2021